หลักสูตรการสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint (พื้นฐาน)

หลักสูตร Microsoft PowerPoint ขั้นพื้นฐานนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้พื้นฐานของการใช้
Microsoft PowerPoint เพื่อสร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจ จัดการและทำให้เนื้อหาสไลด์เคลื่อนไหวและคุณสมบัติอื่นๆ เพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณ ให้กลายเป็นการนำเสนอแบบมืออาชีพเพื่อนำเสนอแนวคิดของคุณต่อผู้ชมของคุณ

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดยไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงานที่ ริเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย โดยบทเรียนในหลักสูตรนี้ได้จัดทำเป็นภาษาไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • ผู้เรียนที่สนใจในการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล
  • ผู้ที่ทำงานและผู้ใหญ่

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

  • เรียนรู้การสร้างและจัดการงานนำเสนอ การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์ ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยายและต้นแบบบันทึกย่อ การจัดการสไลด์ การแทรกและจัดรูปแบบข้อความ รูปร่างและรูปภาพ การแทรกตาราง แผนภูมิ SmartArt และสื่อ การนำการเปลี่ยนและภาพเคลื่อนไหวไปใช้  

เริ่มเรียนอย่างไร?

เรียนรู้ผ่านทางวิดีโอและรับประกาศนียบัตรจากไมโครซอฟท์ องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ
และองค์กรภาคีภายใต้โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน

เนื้อหาหลักสูตร

แชร์หลักสูตรนี้ให้เพื่อน
Facebook
Twitter
LinkedIn
wpChatIcon