เกี่ยวกับเรา

ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นร่วมกับองค์การยูเนสโก องค์กรภาคีและผู้เชี่ยวชาญจาก 11 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกเพื่อพัฒนาคอร์ส ด้านศูนย์การเรียนชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับข้าราชการ ผู้จัดการศูนย์การเรียนชุมชน ครู นักการศึกษาและนักเรียน/นักศึกษาด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จากประสบการณ์และงานวิจัยที่รวบรวมมามากกว่า 20 ปี จัดทำเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่ใช้ได้จริงด้านการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านวิดีโออะนิเมชั่นมากกว่า 30 วิดีโอทั้งหมด 11 บทเรียน (โดยมีซับไตเติ้ลหลากหลายภาษารองรับผู้เรียนเช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเนปาลและภาษาไทย) รวมทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องตั้งแต่แนวคิดด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตจนกระทั่งการประเมินการรู้หนังสือ ในปี พ.ศ. 2564 คอร์สออนไลน์ของเรามียอดเข้าชมถึง 1.58 ล้านวิวใน 96 ประเทศและมีผู้เรียนเข้าใช้งานกว่า 2,000 คนที่เรียนจบจนได้รับประกาศนียบัตร นอกจากนี้ยังมีผู้จัดการศูนย์
การเรียนชุมชน ครู นักการศึกษาและนักศึกษาอีกกว่า 20,000 คน ที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านคอร์สออนไลน์ของเราทั้งในอินโดนีเซีย เนปาลและไทย 

ปีพ.ศ. 2564 บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ร่วมกับองค์การยูเนสโกและอีก 6 องค์กรได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิกองทุนไทยเพื่อดำเนิน
โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสและผู้ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ด้วยทักษะดิจิทัลและทักษะการทำงานอื่นๆ ที่จำเป็นและตอบสนอง
กับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยมีรายงานผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ
มากกว่า 150,000 คน จากทุกองค์กรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
รวมทั้งแพลตฟอร์ม LLL-OLC ขององค์การยูเนสโกด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับการฝึกอบรมผ่านโครงการกว่า 100,000 คน ส่งผลให้มีการโอกาส
ในการจ้างงานที่มากขึ้น

ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นร่วมกับองค์การยูเนสโก องค์กรภาคีและผู้เชี่ยวชาญจาก 11 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกเพื่อพัฒนาคอร์ส ด้านศูนย์การเรียนชุมชนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเอเชียแปซิฟิก โดยมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับข้าราชการ ผู้จัดการศูนย์การเรียนชุมชน ครู นักการศึกษาและนักเรียน/นักศึกษาด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จากประสบการณ์และงานวิจัยที่รวบรวมมามากกว่า 20 ปี จัดทำเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่ใช้ได้จริงด้านการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านวิดีโออะนิเมชั่นมากกว่า 30 วิดีโอทั้งหมด 11 บทเรียน (โดยมีซับไตเติ้ลหลากหลายภาษารองรับผู้เรียนเช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเนปาลและภาษาไทย) รวมทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องตั้งแต่แนวคิดด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตจนกระทั่งการประเมินการรู้หนังสือ ในปี พ.ศ. 2564 คอร์สออนไลน์ของเรามียอดเข้าชมถึง 1.58 ล้านวิวใน 96 ประเทศและมีผู้เรียนเข้าใช้งานกว่า 2,000 คนที่เรียนจบจนได้รับประกาศนียบัตร นอกจากนี้ยังมีผู้จัดการศูนย์ การเรียนชุมชน ครู นักการศึกษาและนักศึกษาอีกกว่า 20,000 คน ที่ได้รับการฝึกอบรมผ่านคอร์สออนไลน์ของเราทั้งในอินโดนีเซีย เนปาลและไทย 

ปีพ.ศ. 2564 บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ร่วมกับองค์การยูเนสโกและอีก 6 องค์กรได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิกองทุนไทยเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสและผู้ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ด้วยทักษะดิจิทัลและทักษะการทำงานอื่นๆ ที่จำเป็นและตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยมีรายงานผู้เรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 150,000 คน จากทุกองค์กรผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
รวมทั้งแพลตฟอร์ม LLL-OLC ขององค์การยูเนสโกด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับการฝึกอบรมผ่านโครงการกว่า 100,000 คน ส่งผลให้มีการโอกาสในการจ้างงานที่มากขึ้น

ทีมพัฒนาคอร์สเรียน

  • อิจิโร มิยาซาวา
  • โศวิรินทร์ ชวนประพันธ์
  • พรไพลิน สมิตเวช
  • ธิติวุฒิ ธิติเศรษฐ์

ผู้เชี่ยวชาญ

  • วิชัย อานามนารถ
  • โจเซฟ บูลลาฟ

We’d love to hear from you

wpChatIcon