หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและการตระหนักรู้ภัยไซเบอร์ (พื้นฐาน)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ดิจิทัลพื้นฐานการใช้งานออนไลน์รวมทั้งสามารถตระหนักรู้ภัยไซเบอร์

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดยไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงานที่ริเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย โดยบทเรียนในหลักสูตรนี้ได้จัดทำเป็นภาษาไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?
• ผู้เรียนที่สนใจในการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล
• ผู้ที่ทำงานและผู้ใหญ่
• ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้
การเข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์ อินเตอร์เน็ตและการใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย

เริ่มเรียนอย่างไร?
เรียนรู้ผ่านทางวิดีโอและรับประกาศนียบัตรจากไมโครซอฟท์ องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ
และองค์กรภาคีภายใต้โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน

แชร์หลักสูตรนี้ให้เพื่อน
Facebook
Twitter
LinkedIn
wpChatIcon