หลักสูตรการวิเคราะห์เเละนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft Power BI

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้พื้นฐานของการใช้ Microsoft Power BI เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอ
ข้อมูลทางธุรกิจ ช่วยให้คุณเห็นภาพแนวโน้มและใช้ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ทิศทางของธุรกิจของคุณ
เพื่อให้คุณสามารถปรับหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดยไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงานที่ริเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยโดยบทเรียนในหลักสูตรนี้ได้จัดทำเป็นภาษาไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • ผู้เรียนที่สนใจในการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล
  • ผู้ที่ทำงานและผู้ใหญ่

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

  • เรียนรู้การใช้งาน Dashboard for Power BI เพื่อการวิเคราะห์เเละนำเสนอข้อมูล
    Microsoft Business Intelligence (BI) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Cleansing) การจัดการข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการคำนวณข้อมูล
    ใน Query Editor Data Visualization และการส่งออกข้อมูลให้เป็นแบบสาธารณะ

เริ่มเรียนอย่างไร?

เรียนรู้ผ่านทางวิดีโอและรับประกาศนียบัตรจากไมโครซอฟท์ องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ
และองค์กรภาคีภายใต้โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน

Course Content

Share This course
Facebook
Twitter
LinkedIn
wpChatIcon