หลักสูตรการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word (ระดับกลาง)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับ Microsoft Word
และใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เทคนิค Microsoft Word ระดับกลาง
จะช่วยคุณจัดการเอกสารและรายงานแบบมืออาชีพที่ทำให้การจัดการเอกสารเป็นเรื่องง่าย
สำหรับธุรกิจของคุณ

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดยไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงานที่ริเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย โดยบทเรียนในหลักสูตรนี้ได้จัดทำเป็นภาษาไทย
และสอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • ผู้เรียนที่สนใจในการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล
  • ผู้ที่ทำงานและผู้ใหญ่

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

  • เรียนรู้การจัดการงานเอกสาร ทำงานกับการจัดรูปแบบโดยใช้สไตล์ เทคนิคการจัดการย่อหน้า
    ในเอกสาร การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร ปรับแต่งตารางของคุณเอง สารบัญและหน้าปก
    ดำเนินการจดหมายเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการพิมพ์เอกสารและตรวจสอบเอกสาร
    พร้อมการพิสูจน์อักษรและปกป้องเอกสารจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

เริ่มเรียนอย่างไร?

เรียนรู้ผ่านทางวิดีโอและทำแบบทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรจากไมโครซอฟท์
องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ และองค์กรภาคีภายใต้โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน

Share This course
Facebook
Twitter
LinkedIn
wpChatIcon