หลักสูตรการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Word (พื้นฐาน)

หลักสูตร Microsoft Word ขั้นพื้นฐานนี้ คุณจะได้เรียนรู้การทำงานของโปรแกรม Microsoft Word
เพื่อสร้างเอกสารระดับมืออาชีพที่หลากหลายอย่างรวดเร็วและง่ายดาย นั่นคือแอปพลิเคชันที่คุณใช้
เพื่อ “ประมวลผล” จัดรูปแบบ จัดการ บันทึก พิมพ์ แชร์เอกสารแบบข้อความ

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดยไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงานที่ริเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย โดยบทเรียนในหลักสูตรนี้ได้จัดทำเป็นภาษาไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • ผู้เรียนที่สนใจในการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล
  • ผู้ที่ทำงานและผู้ใหญ่

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

  • เรียนรู้การจัดรูปแบบเอกสาร การบันทึกและแชร์เอกสาร การแทรกและจัดรูปแบบข้อความ
    ย่อหน้า และส่วน การจัดการตารางและรายการ การสร้างและจัดการการอ้างอิง การแทรก
    และจัดรูปแบบองค์ประกอบกราฟิก

เริ่มเรียนอย่างไร?

เรียนรู้ผ่านทางวิดีโอและรับประกาศนียบัตรจากไมโครซอฟท์ องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ
และองค์กรภาคีภายใต้โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน

Share This course
Facebook
Twitter
LinkedIn
wpChatIcon