หลักสูตรการสร้างงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Microsoft Sway (ระดับกลาง)

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดยไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงานที่ริเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย โดยบทเรียนในหลักสูตรนี้ได้จัดทำเป็นภาษาไทย
และสอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะด้าน E-Commerce ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • ผู้เรียนที่สนใจในการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล
  • ผู้ที่ทำงานและผู้ใหญ่

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

  • เรียนรู้วิธีสร้างและใช้เทมเพลต Sway ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า วิธีเพิ่มและฝังเนื้อหาด้วยข้อความ
    และรูปภาพ
  • ค้นหาและนำเข้าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจากแหล่งอื่นและวิธีแชร์สิ่งที่คุณสร้างเสร็จแล้วกับผู้อื่น

เริ่มเรียนอย่างไร?

เรียนรู้ผ่านทางวิดีโอทำและแบบทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรจากไมโครซอฟท์
องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ และองค์กรภาคีภายใต้โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน

Share This course
Facebook
Twitter
LinkedIn
wpChatIcon