หลักสูตรการสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint (ระดับกลาง)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับ PowerPoint จะทำให้คุณคุ้นเคยกับคุณลักษณะต่างๆ ที่โปรแกรมนำเสนอ ถ่ายทอดข้อความของคุณและนำเสนอผลลัพธ์
ด้วยความชัดเจนและผลกระทบต่อผู้ชมเป้าหมายของคุณ

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดยไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงานที่ริเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย โดยบทเรียนในหลักสูตรนี้ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • ผู้เรียนที่สนใจในการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล
  • ผู้ที่ทำงานและผู้ใหญ่

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

  • การจัดการงานนำเสนอ การใช้งานข้อความบนสไลด์ การแทรกวัตถุลงบนงานนำเสนอ
    การแทรกวิดีโอบนสไลด์ การกำหนดการเคลื่อนไหว การตั้งค่างานนำเสนอ

เริ่มเรียนอย่างไร?

เรียนรู้ผ่านทางวิดีโอ ทำแบบทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรจากไมโครซอฟท์
องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ และองค์กรภาคีภายใต้โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน

Share This course
Facebook
Twitter
LinkedIn
wpChatIcon