หลักสูตรการจัดการตารางการคำนวณด้วย Microsoft Excel (ระดับกลาง)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะระดับกลางของ Microsoft Excel ซึ่งจะช่วยให้
คุณเข้าใจคุณลักษณะสำคัญๆ ได้ดีขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณจึงสามารถเริ่มทำงาน
ได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยสเปรดชีตและใช้คุณลักษณะเหล่านี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทำงานของคุณ

เนื้อหาในหลักสูตรภาษาไทยนี้จัดทำขึ้นโดยไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงานที่ริเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยเพื่อโอกาสในการจ้างงานหรือการมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นและสอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • ผู้เรียนที่สนใจในการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล
  • ผู้ที่ทำงานและผู้ใหญ่

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

  • การจัดการตารางคำนวณ การปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน เทคนิคการจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน เทคนิคการพิมพ์แผ่นงาน เทคนิคการใช้สูตรฟังก์ชันเพื่อการคำนวณ เทคนิคการแทรกวัตถุ
    ลงบนแผ่นงาน เทคนิคการสรุปข้อมูลบนแผ่นงานด้วยเครื่องมือยอดนิยม
    เทคนิคการป้องกันแผ่นงาน

เริ่มเรียนอย่างไร?

เรียนรู้ผ่านทางวิดีโอ ทำแบบทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรจากไมโครซอฟท์
องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ และองค์กรภาคีภายใต้โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน

Share This course
Facebook
Twitter
LinkedIn
wpChatIcon