หลักสูตรการจัดการตารางการคำนวณด้วย Microsoft Excel (พื้นฐาน)

หลักสูตร Microsoft Excel ขั้นพื้นฐานนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้พื้นฐานของโปรแกรม Excel
เพื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่างๆ นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้สูตร
ตารางและแผนภูมิ Excel ต่างๆ สำหรับการจัดการกระบวนการทางธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดยไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงานที่ริเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย โดยบทเรียนในหลักสูตรนี้ได้จัดทำเป็นภาษาไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • ผู้เรียนที่สนใจในการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล
  • ผู้ที่ทำงานและผู้ใหญ่

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

  • เรียนรู้การกำหนดตัวเลือกและมุมมองเอง การกำหนดค่าเนื้อหาสำหรับการทำงานร่วมกัน
    การจัดการเซลล์และช่วงข้อมูล การจัดการตารางและข้อมูลตาราง การดำเนินการโดยใช้สูตร
    และฟังก์ชัน การจัดการแผนภูมิ การสร้างและปรับแต่ง Pivot Tables และ Pivot charts

เริ่มเรียนอย่างไร?

เรียนรู้ผ่านทางวิดีโอและรับประกาศนียบัตรจากไมโครซอฟท์ องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ
และองค์กรภาคีภายใต้โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน

Share This course
Facebook
Twitter
LinkedIn
wpChatIcon