หลักสูตรความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ระดับกลาง)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้พื้นฐานความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันมัลแวร์ การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง โดยชอบธรรมและวิธีป้องกันตนเองจากการฉ้อฉลทางไซเบอร์

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดยไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงานที่ริเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย โดยบทเรียนในหลักสูตรนี้ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและมีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

  • ผู้เรียนที่สนใจในการเสริมสร้างทักษะดิจิทัล
  • ผู้ที่ทำงานและผู้ใหญ่
  • ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

หัวข้อที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

  • เรียนรู้การใช้งานบัญชีรายชื่อบุคคล การป้องกันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ การป้องกันมัลแวร์
    การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้อง การป้องกันตนเองจากการฉ้อฉลจากไซเบอร์
  • ตัวอย่างภัยไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ

เริ่มเรียนอย่างไร?

เรียนรู้ผ่านทางวิดีโอและทำแบบทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรจากไมโครซอฟท์
องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ และองค์กรภาคีภายใต้โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการจ้างงาน

Share This course
Facebook
Twitter
LinkedIn
wpChatIcon